U-meetup

U-MeetUP

  • Гадаад болон дотоодод ажиллаж буй чадварлаг инженерүүд тухайлсан сэдвийн хүрээнд өөрсдийн бодит туршлагыг салбарын инженерүүдтэй хуваалцан, бие биенээсээ суралцах
  • Мөн тухайн сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнүүлэх
  • Хүсэл, сонирхол нэгтэй инженерүүд хоорондоо танилцах, мэдээлэл солилцох

СЭДВҮҮД

"Trends in deep learning"
Сүхбаатар Сайнбаяр / PhD student New York University.

"Education 2.0"
Бат-Эрдэнэ Амарсанаа / CEO Nomlog LLC.

ЭНЭ УДААГИЙН ИЛТГЭГЧИД

ӨМНӨХ ИЛТГЭГЧИД