U-meetup

U-MeetUP

  • Гадаад болон дотоодод ажиллаж буй чадварлаг инженерүүд тухайлсан сэдвийн хүрээнд өөрсдийн бодит туршлагыг салбарын инженерүүдтэй хуваалцан, бие биенээсээ суралцах
  • Мөн тухайн сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнүүлэх
  • Хүсэл, сонирхол нэгтэй инженерүүд хоорондоо танилцах, мэдээлэл солилцох

СЭДВҮҮД

"A Gentle Introduction to Feed-forward Neural Networks in Machine Learning"
Ү. Отгонбаяр / Director, PhD "NUM" Institute of Mathematics.

"Ulaanbaatar Air Quality Forecast"
Н.Энхбаясгалан / Senior programmer "Unimedia Solutions" LLC.

"Memory Networks and Intrinsic Motivation"
С.Сайнбаяр / PhD student "New York" University.

"How to make a Mongolian FoodCam App"
Б.Билэгсайхан / Software engineer "FreeBit" Co., Ltd.

ИЛТГЭГЧИД